matematykaszkolna.pl
Czworokąt wypukly 6latek: rysunekA,B,C,D −−−katy czworokata a,b,c d dlugosci bokow czworokąta e i f −−− przekatne czworokata M1,M2−−−− środki przekątnych m=M1M2 δ−−−− kąt miedzy przekatnymi A+B+C+D=360o
 1 1 
1) S=

a*b*sinB+

c*d*sinD (to jest oczywiste
 2 2 
2) a2+b2+c2+d2=e2+f2+4m2 Pytanie nr 1 Skad taka zaleznosc?
21 lut 15:13
6latek:
21 lut 17:38
21 lut 17:42
6latek: Dobrzeemotka Jeszcze wtedy nie byle 6latkiem
21 lut 17:53
6latek: Majac ta zaleznosc to mozemy zapisac ze w rownolegloboku 2a2+2b2= e2+f2 bo wtedy m=0 w rombie 4a2= e2+f2 i tez m=0 bo przekątne sie polowia tak samo jak w rownoleglobu Mozna tez zapisac dla prostokata i kwadratu gdzie m=0
21 lut 18:14
6latek: Nastepny wzor
 1 
3) S=

e*f*sinδ to jest oczywiste
 2 
 1 
Np dla rombu bedzie S=

e*f bo δ=90o
 2 
4) nastepny wzor do wyjasnienia e2*f2=a2*c2+b2*d2−2a*b*c*d 8 cos2w gdzie 2w=A+C lub B+D
21 lut 19:34
6latek: zamiast 8 ma byc (*)
21 lut 19:39
6latek:
21 lut 22:44
Eta: rysunek |AC|=2e, |BD|=2f i cos(180o−δ)=− cosδ z tw. cosinusów x2+y2−2xycosδ= m2 a2=(f+x)2+(e−y)2+2(f+x)(e−y)cosδ b2=.. c2=.. d2=.. dodając stronami i po redukcji a2+b2+c2+d2= 4e2+4f2+4x2+4y2 −8xycosδ= 4e2+4f2+4m2 a2+b2+c2+d2=|AC|2+|BD|2+4m2 ========================= c.n.w.
22 lut 01:39
6latek: Dziekuje Niedlugo trapezy trzeba bedzie wziac na tapete .
22 lut 07:59