matematykaszkolna.pl
funkcja. Jula: Dana jest funkcja f(x)= ax2+bx+c . Oblicz najmniejszą i największą wartość tej funkcji w przedziale <p,q> . Podaj wartośc najmniejszą i największą. Dane: a=2 b=−16 c=35 p=−1 q=3
19 lut 10:20
19 lut 10:21
Jerzy: A co byś sam/a zaproponował/a ?
19 lut 10:22
6latek: WItam Jerzy emotka
19 lut 10:23
Jerzy: Cześć Krzysztof emotka
19 lut 10:24
piotr: sprawdź punkty: x=p x=q x=−b/(2a)
19 lut 10:25
Qulka: podstaw brzegi bo wierzchołek poza
19 lut 10:25