matematykaszkolna.pl
okrąg, styczna xxx: Znajdź równanie okręgu, który jest styczny zewnętrznie do okręgu (x+4)2+(y−1)2=25 i jednocześnie styczny do prostej 3x+4y−52= 0. Wybierz ten z okręgów, który ma najmniej− szy możliwy promień.
17 lut 18:08
17 lut 18:10