matematykaszkolna.pl
Rozwiąż nierowność Majkel : x =< 4−x2 x2 +7 > 2x +2
17 sty 13:46
Majkel :
17 sty 13:48
17 sty 13:50
Majkel : Dziękuję bardzo
17 sty 13:52