matematykaszkolna.pl
Badanie ciągłości funkcji tomek123098: Zbadać ciągłość funkcji
 arctg2x 
f(x) = 2(

) dla x ≠ 0 (to co w nawiasie, jest potęgą dwójki)
 |x| 
f(x) = 4 dla x = 0 Nie wiem jak rozbić tą potęgę dwójki
21 lis 17:58
tomek123098:
22 lis 10:02
ICSP:
 1 
limx → 0 f(x) = 2−2 =

≠ 0
 4 
funkcja nie jest ciągła.
22 lis 10:13
tomek123098: Skąd −2 w potędze, czy możesz to skomentować
22 lis 11:04
ICSP:
arctg(2x) arctg(2x) 

=

* (−2) → 1 * (−2) = −2 gdy x → 0
|x| 2x 
a ponieważ funkcja wykładnicza jest ciągła to limx → 0 2arctg(2x)/|x| = 2limx → 0 arctg(2x)/|x| = 2−2
22 lis 11:22
tomek123098: Jeszcze czy mógłbyś tylko powiedzieć czemu
arctg(2x) 

= 1
2x 
22 lis 11:34
Jeszcze student: Myślę, że możesz to udowodnić z hospitala (1/1+x2)/1
22 lis 12:09
22 lis 12:13
6latek: Nieskonczenie male rownowazne gdy x→0 −poczytaj o tym
22 lis 12:17