matematykaszkolna.pl
Zadanie optymalizacyjne Darker: Który z ostrosłupów prawidłowych o podstawie kwadratowej i sumie długości wszystkich krawędzi równej a ma największą objętość?
19 lis 15:00
Eta: 2c −− dł. krawędzi podstawy c2 −− długość połowy przekątnej podstawy b −− dł krawędzi bocznej H −− długość wysokości ostrosłupa Z treści zadania
 a−4b a 
8c+4b=a ⇒ c=

dla b∊(0,

)
 8 4 
 (a−4b)2 
i z tw. Pitagorasa H2= b2−2c2= b2

 32 
 1 
V=

c2*H
 3 
V(b) =................ i licz maksimum tej funkcji
19 lis 18:03
Darker: Dlaczego krawędź podstawy = 2c a nie po prostu c?
21 lis 10:21
jc: Rozwiązanie oparte na nierównościach pomiędzy średnimi (chyba jednak trudne). a − krawędź podstawy, b −krawędź biegnąca do wierzchołka a+b=L/4 a4 (b2−a2) = (3V)2 a4 (b2−a2) = a4(b+a−2a)(b+a)= a4(L/4 − 2a)(L/4)
 (L/4−2a) + 4*(a/2) L 
[a4(L/4 − 2a)/4]1/5

=

 5 20 
Lewa strona = [(3V)2/L]5
 L3 
V ≤

 1205 
Równość mamy dla a=L/12, b=L/6
21 lis 10:46
jc: Oj, pomyliłem się, H2=b2 − 2a2. A tak ładnie szło...
21 lis 11:13
jc: H2=b2 − a2/2
21 lis 11:22
jc:
 5−13 
A wtedy max uzyskujemy dla a=

L
 12 
(już przez zwykłe różniczkowanie; może znów coś pomyliłem?)
21 lis 11:51
21 lis 14:28