matematykaszkolna.pl
wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych reee: wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kąta alfa jeśli wiadomo że na końcowym ramieniu kąta alfa znajduje się punkt A=(−√3, √6)
14 paź 22:50
14 paź 22:55
wredulus_pospolitus:
 6 
tgα =

= ...
 3 
 1 
ctgα =

= ...
 tgα 
 6 
sin α =

= ...
  6 + 3 
 3 
cosα =

= ...
 6+3 
14 paź 22:55
Eta:
14 paź 22:57
6latek: rysunekδ=x2+y2
 y 
sinα=

 δ 
 x 
cosα=

 δ 
tgα= {y}{x}
 1 
ctgα=

 tgα 
Masz to ogolnie twoj punkt bedzie lezal w 2 cwiartce wiec to sobie zanacz
14 paź 22:58