matematykaszkolna.pl
Oblicz Cebula: Sin2 5° × cos 5° − cos5°=...? Cos3 89°+sin2 89° × cos 89°=...?
15 wrz 19:43
daras: a co to jest cos3 sin2 przepisz to porządnie
15 wrz 19:57
Blee: 1) cos3 5° 2) cos89°
15 wrz 19:58
15 wrz 20:23