matematykaszkolna.pl
trygonometria tryg:
cos3+sin13  

=
cos13 
logcos5(1−sin2 5)= (100cos30)tg30= (cos1o −1)(cos1o + 1)=
 3 cosx 
tgx=

to

=?
 5 sinx 
26 mar 14:45
pigor: ...,
cos13+sin13 

= 1+tg13 (bo sądzę, że tam zamiast 3 było 13 ;
cos13 
log cos5(1−sin25)= log cos5(cos25)= 2 log cos5(cos5)= 2*1= 2 ; (100cos30)tg30= 100cos30*tg30=100sin30= 102*12= 10 ; (cos1o−1)(cos1o+1)= cos21o−12= −(1−cos21o)= −sin21o ;
 cosx 5 
tgx= 35

= ctgx =

. ... emotka
 sinx 3 
26 mar 15:29
Ard: 2 tgx*cosx+1=cos2x+tgx Jak to zrobić?
27 mar 20:24
Ard: Może być coś takiego? tgx(2cosx−1)−(2cosx−1)=0 (tgx−1)(2cosx−1)=0
27 mar 20:26
Cebula: Sin2 5° × cos 5° − cos5°=...? Cos3 89°+sin2 89° × cos 89°
15 wrz 19:41
Mila: 1) sin2(5)*cos(5)−cos(5)=cos(5)*(sin2(5)−1)=cos(5)*(−cos2(5))=−cos3(5) 2) Cos3 89°+sin2 89° × cos 89°= cos(89o)*(cos2(89o)+sin2(89o))=cos(89o)= sin(1o)
15 wrz 20:21