matematykaszkolna.pl
trójkat gimi: W trójkącie prostokątnym ABC poprowadzono wysokość CD z wierzchołka kąta prostego Punkty O,S,P są odpowiednio środkami okręgów wpisanych w trójkąty ABC, BDC i ADC Wykaż,że Punkt O jest punktem przecięcia wysokości trójkąta CSP
14 sie 20:03
14 sie 20:10
Eta: @ www Co to ma być ? emotka
14 sie 22:34
Eta: rysunek 1/ rysunek......... 2α+2β=90o CE i CF oraz AP i BS dwusieczne w ΔBEC i ΔDAC ( wyznaczają środki S i P ΔAEC równoramienny bo |∡ AEC|=|∡ACE|=2β+α to dwusieczna AP jest wysokością i przechodzi przez O oraz ΔBFC też równoramienny bo |∡BFC|=|∡BCF|=2α+β więc dwusieczna BS jest wysokością i przechodzi przez O i mamy tezę wΔCSP wysokości przecinają się w punkcie O =====================================
14 sie 23:41