równania jacek: Rozwiąż równania i nierówności a) |x|>2 b) |x|=−8 c) |x−3|≤4 d) |5x+2|=1
18 maj 15:28
WhiskeyTaster: Kornelia stała się Jackiem. I dostaniesz to samo, co w poprzednim temacie: http://matematyka.pisz.pl/forum/401613.html
18 maj 15:36
janek191: d) I 5 x + 2 I = 1 5 x + 2 = − 1 lub 5 x + 2 = 1 5 x = − 3 lub 5 x = − 1
 3 1 
x = −

lub x = −

 5 5 
18 maj 17:25