matma kornelia: 5. Rozwiąż równania i nierówności a) |x|>2 b) |x|=−8 c) |x−3|≤4 d) |5x+2|=1
18 maj 15:06
18 maj 15:23