matma kornelia: OBLICZ a) kwadrat liczby x=3√7 − 2 b) iloczyn liczb x i y, gdzie x=√5−4 y=√5+4 c) iloraz liczby x=√2 przez y=√3−2 d) wartość bezwzględną liczby x=1−√2
18 maj 14:59
18 maj 16:40
janek191: d) I x I = − ( 1 − 2) = 2 − 1
18 maj 17:09