Wielomiany Carol_02: ćwiczenie 0 Uporządkuj wielomian, podaj stopień wielomianu oraz wypisz kolejne współczynniki wielomianu: w(x) = 8x4− 2x5+ 3x2− x3+ 5 2. Suma i różnica wielomianów jest wielomianem Wyznacz sumę u + v wielomianów oraz różnicę u − v, jeśli: a) u(x) = −2x4−3x3+5x2− x v(x) = 5x4+10x3−x2+ x − 4 b) u(x) = 7x5+2x3−6x+2 v(x) = 8x5−4x4−x2−12x+1 3. Mnożenie wielomianów. ćwiczenie 2 Wyznacz iloczyn wielomianów u i v: a) u(x) = x+2 v(x) = 3x2−2x+1 b) u(x) = 4x2−x v(x) = −2x2+3x−5
18 maj 14:42
18 maj 14:46
18 maj 14:47