dwumian Marcin: jak obliczyć taki dwumian
nawias
1 1
nawias
nawias
6 2
nawias
 
?
 
17 maj 17:03
PW: O czym teraz się uczysz?
17 maj 19:08
Mila: ?
17 maj 19:19
Marcin: Takie rozwiązanie było podane przez prowadzącego statystykę na 1 roku studiów informatycznych
17 maj 19:31
PW: Bądź bardziej komunikatywny. Po prostu podaj treść zadania.
17 maj 19:35
a7: jaka była treść zadania? ewentualnie jaka to tematyka? ewentualnie naprowadź wszystkich o co Ci dokładniej chodzi?
17 maj 20:20
Marcin: Gra polega na rzucie kostką i monetą, wygrywamy gdy wyrzucimy orła i 6 oczek, jakie jest prawdopodobieństwo, że w n grach wygramy dokładnie k razy.
17 maj 20:53
PW: To typowe zadanie "na schemat Bernoullego". Powtarzamy w niezmienionych warunkach doświadczenie, w którym przwdopodobieństwo sukcesu (wylosowania orła i szóstki) jest równe
 1 1 1 
p =


=

(to pewnie zapisałeś z niepotrzebnymi nawiasami).
 2 6 12 
Pytają o prawdopodobieństwo k sukcesów w n próbach. Jest na to gotowy wzór (twierdzenie), ale na pewno nie ma w nim liczb 1 ani 6, ani 11 ani 66 (cokolwiek by miał znaczyć Twój napis).
17 maj 21:01
17 maj 22:00
a7:
 11 
tutaj chodzi o pomnożenie (


) i ułamki te są w nawiasie , gdyż podnosimy do
 62 
potęgi zgodnie ze Schematem Bernouliego (jak już napisał PW, pewno brak tu kresek ułamkowych
17 maj 22:10
a7: czyli odpowiedź to będzie
 
nawias
n
nawias
nawias
k
nawias
 1 1 5 1 
P(Snk)=
(

*

)k*(

*

)n−k
  6 2 6 2 
17 maj 22:14