zadania blablala: Oblicz jaką kwotę Pan Brzęczyszczykiewicz wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 1610 zł.  Oprocentowanie lokaty wynosiło 7,2 % w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co pół roku. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek. Oblicz jaką kwotę Pan Nowak wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 5630 zł . Oprocentowanie lokaty wynosiło 5,5% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co kwartał. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek. Cena brutto komputera wynosi 2100. Oblicz jego cenę netto. Uwaga:Cena brutto to cena wraz z podatkiem VAT (22%). W dwóch naczyniach znajdują się roztwory o różnym stężeniu. Jeżeli zmieszamy ze sobą 40 g roztworu z pierwszego naczynia 50 g  roztworu z drugiego, to otrzymamy roztwór 7%. Jeżeli natomiast zmieszalibyśmy je w odwrotnych proporcjach, to otrzymalibyśmy roztwór 8%. Oblicz stężenia obu roztworów.
17 maj 12:11
17 maj 14:06
janek191: 4) 40 x + 50 y = 0,07 ( 40 + 50) 50 x + 40 y = 0,08 ( 40 + 50) 40 x + 50 y = 6,3 50 x + 40 y = 7,2 4 x + 5 y = 0,63 / * 5 5 x + 4 y = 0,72 ? *(− 4) 20 x + 25 y = 3,15 −20 x − 16 y = −2,88 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− dodajemy stronami 9 y = 0,27 / : 9 y = 0,03 = 3 % =========== 4 x + 5*0,03 = 0,63 4 x = 0,63 − 0,15 = 0,48 / : 4 x = 0,12 = 12 % ============
17 maj 14:14
17 maj 15:23