Zadania z oprocentowania lokat bankowych. Oprocentowanie kapitału.