zadanie ze współczynnikami Matmaekspert: Jedyny pierwiastek rzeczywisty wielomianu w 2x3 *(c−5)x2+cx−5 współczynnikach całkowitych jest liczbą pierwszą. Zatem parametr c jest równy a)19 b)4 c)−1 d)−4
17 maj 01:07
a7: http://matematyka.pisz.pl/strona/121.html trzeba sprawdzić x=5 i x=−5
17 maj 01:17
a7: c=19
17 maj 01:23
Matmaekspert: w odpowiedzi ejst −4
17 maj 01:48
a7: a tam gdzie masz * jest plus czy minus?
17 maj 02:13
a7: ok x=5 c=−4
17 maj 02:17
a7: podstawiamy x=5 (jedyna liczba pierwsza w podzielnikach (−5) 2*125+9c−50*25+5c−5=0 30c+120=0 c=−4
17 maj 02:18