2xy: Wyznacz wartość parametru m , dla którego punkty A(m−8,4), B(−12,12−m) C(m+8,m/2) są współliniowe, nieleżące na prostej poziomej.
9 maj 18:36
Jerzy: Oprzytomniej.
9 maj 18:55
xyz: wyznacz prosta AB i podstaw do niej punkt C
9 maj 21:04
9 maj 21:18
Eta: Wystarczy porównać współczynniki kierunkowe
 yB−yA yC−yB 
aAB=

i aBC=

 xB−xA xC−xB 
 m−8 3(m−8) 
aAB=

i aBC=

 m+4 2(m+20) 
zatem 3m+12=2m+40 m=28 =======
9 maj 21:23