parametr , analityczna szejsi: Wyznacz wartość parametru m , dla którego punkty A = (m−8,4), B = (−12,12 −m) oraz
 m 
C =( m+8,

) są współliniowe, nieleżące na prostej poziomej.
 2 
wie ktoś jak to zrobić? chciałabym też to zrozumieć na poziomie liceum
8 maj 14:17
Jerzy: Rzędne tych punktów muszą być jednakowe.
8 maj 14:21
Jerzy: 12 − m = 4 ⇔ m = 8
8 maj 14:23
Jerzy: No i oczywiście m/2 = 4 ⇔ m = 8
8 maj 14:24
szejsi: zgodzam się ale są nieleżące na prostej poziomej czyli m≠8
8 maj 14:25
szejsi: kiedy m bedzie 8 będą leżeć na prostej poziomej tak?
8 maj 14:27
Jerzy: Tak.
8 maj 14:29
Jerzy: I ta prosta będzie miała równanie: y = 8
8 maj 14:29
Jerzy: Aaaaa , źle przeczytałem treść emotka
8 maj 14:31
szejsi: /
8 maj 15:05
szejsi: Any ideas?
9 maj 10:34
Jerzy: Spróbuj tak: y = ax + b teraz podstawiaj współrzędne punktów i masz układ trzech równań o niwiadomych a,b,m
9 maj 10:40
WhiskeyTaster: Już ustaliliśmy, że m ≠ 8. Możemy mieć jeszcze jedną trywialną sytuację, gdy wszystkie trzy punkty leżą na prostej pionowej x = c. Wówczas wszystkie trzy punkty mają tę samą pierwszą współrzędną. Ostatni przypadek jest taki, że punkty te muszą leżeć na jednej prostej postaci y = ax + b, gdzie a ≠ 0, bo gdy a = 0 już rozpatrzyliśmy (proste poziome) Spróbuj układem równań.
9 maj 10:42
Jerzy: Pionowa odpada,bo m − 8 ≠ m + 8
9 maj 10:54
WhiskeyTaster: Tak, faktycznie, ale rzucam tylko pomysł, jaki wypadałoby sprawdzić emotka
9 maj 11:01
dzejbi: meh nie wychodzi mi to totalnie /
9 maj 17:52
dzejbi: sam się zainteresowałem jak to zrobić
9 maj 17:53
ICSP:
 m 
A(m−8 , 4) , B(−12 , 12 −m) , C(m + 8

) i m ≠ 8
 2 
AB = [−4 − m , 8 − m]
 m 
AC = [16 ,

− 4}
 2 
 m 
W = | AB | AC | = (−4−m)(

− 4) − 16(8 − m) ⇒ m = 28
 2 
9 maj 18:30
WhiskeyTaster: Mamy jakąś prostą y = ax + b, gdzie a ≠ 0 i tworzymy układ trzech równań: 4 = a(m − 8) + b 12 − m = −12a + b
m 

= a(m + 8) + b
2 
I co teraz trzeba zrobić? Kombinować. Z drugiego równania łatwo wyznaczyć a, zaś z pierwszego można wyznaczyć b.
9 maj 21:03