boki i pole trójkąta maja: W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 600, a przyprostokątna leżąca naprzeciwko niego ma długość 10. Oblicz pozostałe długości boków oraz pole tego trójkąta.
9 maj 14:39
a7: jest to trójkąt ekierka o kątach 30, 60, 90 http://matematyka.pisz.pl/strona/2280.html
9 maj 14:42