xxx: rysunek|CE| : |ED|=2:1 |AD| =|DF| Oblicz, jaką część pola kwadratu ABCD stanowi pole trójkąta AFD.
7 maj 16:15
7 maj 17:16
Mila: rysunek PABCD=9x2 1) |BE|=x13
 2 3 
cosβ=

, sinβ=

 13 13 
2) W ΔDEF: ∡DEF=180−β
3x x 

=

sin(180−β) sinγ 
 1 
sinγ=

 13 
3)wyznacz sin α sinδ=sin(90−α) i licz pole ΔAFD
8 maj 21:19