matematykaszkolna.pl
Przyprostokątna równa przeciwprostokątnej? Kamil: rysunekW kwadracie ABCD punkt E dzieli bok |CD| w stosunku 2:1 licząc od wierzchołka C . Na odcinku BE obrano taki punkt F , że |AD| = |DF| . Oblicz, jaką część pola kwadratu ABCD stanowi pole trójkąta AFD . Treść zadania została przeze mnie skopiowana także jest dokładnym odwzorowaniem, bez błędu przepisania. Zastanawiam się czy jest ona poprawna. Jak to możliwe, żeby przyprostokątna trójkąta prostokątnego była równa przeciwprostokątnej? Coś źle oznakowałem?
30 sty 20:39
Kamil: Oczywiście chodzi o trójkąt CFD
30 sty 20:40
Saizou : rysunekłap rysunek
30 sty 20:54
Kamil: Aaaa ok. Źle narysowałem oczywiście. Dziękuję bardzo emotka
30 sty 20:59