proszę o pomoc w zadaniu. maciek: Dany jest ciąg arytmetyczny −3,−7,−11,−15 wyznacz dwudziesty wyraz tego ciągu. proszę o pomoc w zadaniu .
4 maj 19:28
Jerzy: Ponawiam pytanie z poprzedniego zadania.
4 maj 19:30
Bogdan: To jakiś maćku żart?
4 maj 19:32
Guz: To nie żart, to czyste lenistwo
4 maj 19:50
4 maj 20:40