Jak to uzasadnić? Study1352: W trapezie równoramiennym ABCD poprowadzono przekątne, które przecięły się w punkcie S. Uzasadnij, że trójkąty ASD i BSC są przystające.
4 maj 10:56
a7: ja bym uzasadniła, że są przystające z cechy kąt, kąt, kąt, ale chyba równie dobrze można z cechy kąt bok kąt http://matematyka.pisz.pl/strona/513.html
4 maj 11:02
Bogdan: Cecha kąt, kąt, kąt jest cechą podobieństwa, a nie przystawania trójkątów.
4 maj 11:04
a7: rysunekróżowe kąty są sobie równe (przy każdej z jednej przekątnych są naprzemianległe, a równe sobie gdyż trójkąty ABD i ABC są przystające (b,k,b)) więc i niebieskie są sobie równe i pomarańczowe, a także czarne to kąty wierzchołkowe , zielony bok jest równy drugiemu, gdyż jest to trapez równoramienny także można uzasadniać i z cechy kkk i kbk
4 maj 11:09
a7: o faktycznie, przepraszam, w takim razie kbk
4 maj 11:10
a7: @Study czy taka podpowiedż/wskazówka jest wystarczająca czy przeprowadzić uzasadnienie jak do szkoły
4 maj 11:12
study1352: okey dziękuuję
4 maj 11:12
study1352: wystarczy
4 maj 11:13