ciagi TłumokMatematyczny: Pan Nowak wplacil do banku 30000 na lokate, ktorej oprocentowanie roczne wynosilo 4% w skali roku z polroczna kapitalizacja odsetek. bank po uplywie roku obnizyl oprocentowanie do 3,5%. oblicz wysokosc uzyskanych odsetek z tej lokaty po 4 latach
4 maj 08:53
a7: nie wiem, ale może ten link będzie wystarczająco pomocny http://matematyka.pisz.pl/strona/2320.html
4 maj 08:55
ford: wersja bez podatku Belki 19% od odsetek: 1) Oprocentowanie 4% przez rok p1 = 0,04 : 2 = 0,02 (oprocentowanie w skali półrocza) n1 = 2 (liczba okresów półrocznych w roku) 2) Oprocentowanie 3,5% przez 3 lata p2 = 0,035 : 2 = 0,0175 (oprocentowanie w skali półrocza) n2 = 6 (liczba okresów półrocznych w 3 latach) 1) Kn = K*(1+p)n K1 = 30000*(1+0,02)2 = 31212 zł 2) Kn = 31212*(1+0,0175)6 = 34636,02 zł Odsetki = 34636,02 − 30000 = 4636,02 zł wersja z podatkiem polega na tym że zamiast p1 = 0,02 oraz p2 = 0,0175 będzie p1 = 0,02*0,81 = 0,0162 oraz p2 = 0,0175*0,81 = 0,014175 czego konsekwencją będzie, że do sytuacji 2) w miejsce K zamiast 31212 trzeba podstawić 30979,87 a poza tym wszystko tak samo W wersji z podatkiem odsetki wyjdą 3709,86 zł o ile się nie pomyliłem
4 maj 09:04