ciagi TłumokMatematyczny: Dla jakich wartości k liczby: 9−2k2, 4, k są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego?
4 maj 08:45
a7: trzeba skorzystać z własności ciągu arytmetycznego http://matematyka.pisz.pl/strona/264.html
 an−1+an+1 
an=

 2 
4 maj 08:49
ford: Ciąg (a, b, c) jest arytmetyczny gdy 2b = a+c 2*4 = 9−2k2 + k 8 − 9 + 2k2 − k = 0 2k2 − k − 1 = 0 i z delty
 1 
k1 = 1, k2 = −

 2 
4 maj 08:50
TłumokMatematyczny: dziekuje juz wiem
4 maj 08:51