planimetria f123: Punkt D jest punktem stycznosci okregu wpisanego w trojkat ABC z bokiem BC. WYznacz pole trojkata ABC wiedzac, ze kat BAC = α i |BD| = m oraz |CD| = n
2 maj 23:03
3 maj 23:43