geometria analityczna salamandra: Liczba różnych wartości parametru a , dla których prosta ax + y + 1 = 0 jest prostopadła do prostej x + ay + 1 = 0 jest y=−ax−1
 −x−1 −x 1 
y=

=


 a a a 
 −1 
−a*

=−1
 a 
1=−1 równa 0?
29 kwi 16:55
ICSP: równa 1.
29 kwi 17:00
wredulus_pospolitus: ICPS −−− jaka równa 1 Nie ma takiego współczynnika 'a'.
29 kwi 17:05
PW: salamandra, nie wziąłeś pod uwagę a=0, przy takiej wartości parametru Twoje wyliczenia nie działają, ale…
29 kwi 17:05
ICSP: jest
29 kwi 17:05
wredulus_pospolitus: dla a = 1 mamy proste ten sam wzór prostej.
29 kwi 17:05
salamandra: tak, racja, nie sprawdziłem współczynnika = 0.
29 kwi 17:06
ICSP: Dlaczego podzieliłeś bez sprawdzenia ?
29 kwi 17:07
ICSP: Proszę się wytłumaczyć
29 kwi 17:07
salamandra: z pośpiechu
29 kwi 17:07
ICSP: Gdzie się człowiek śpieszy tam się diabeł cieszy emotka
29 kwi 17:08
salamandra: @wredulus, zadanie dla Ciebie: http://matematyka.pisz.pl/forum/400593.html
29 kwi 17:09