proszę o pomoc marek12: rysunekw trójkącie prostokątnym oblicz α tam jest 3√5
29 kwi 15:06
ABC: jest to kąt ostry dla którego tangens wynosi 2 , pomiędzy 63 a 64 stopnie w mierze stopniowej emotka
29 kwi 15:11
a7: liczymy sinus alfa i jego przybliżoną wartość, po czym odczytujemy z tablic miarę kąta α
 6 2 
sinα=

=

≈0,894 α≈63o
 35 5 
http://matematyka.pisz.pl/strona/406.html
29 kwi 15:11
Bleee:
 6 25 
sinα =

=

 35 5 
I szukasz w tablicach trygonometrycznych
29 kwi 15:12
marek12: przepraszam ale tam miało być oblicz tg alfa
29 kwi 15:15
a7: z tw. Pitagorasa liczysz drugą przyprostokątną (35)2−62=32 tgα=6/3=2
29 kwi 15:17