dowdo f123: trojkat rownoboczny ABC jest wpisany w okrag. Cieciwa CD tego okregu przecina bok AB w punkcie E. Uzasadnij, ze |CD| = |AD| + |BD|
27 kwi 15:39
27 kwi 16:27