optymalizacja f123: Dany jest trojkat ABC o bokach dlugosci |BC| = a, |AC| = b, taki, ze a >= b >= |AB|. Wyznacz dlugosc najkrotszego odcinka o koncach nalezacyh do bokow trojkata AC i BC, ktory dzieli trojkat ABC na trojkat i czworokat o rownych polach wiedzac, ze kat ACB = γ.
27 kwi 13:09
27 kwi 13:11