matematykaszkolna.pl
Oblicz maksymalną objętość zbiornika - jutro egzamin JA: Oblicz maksymalną objętość zbiornika w kształcie walca wiedząc, że osłona zbiornika jest stożkiem o danym promieniu podstawy r I wysokości h Wiem że jest to zadanie ale nie wiem dokładnie jak to jest wyliczone jakby ktoś mógł objaśnić https://matematykaszkolna.pl/forum/390052.html
12 sty 22:05
Saizou : Jest tam wykorzystana nierówność między średnią arytmetyczną a geometryczną.
12 sty 22:09