matematykaszkolna.pl
Oblicz maxV zbiornika zula: Oblicz maksymalną objętość zbiornika w kształcie walca wiedząc, że osłona zbiornika jest stożkiem o danym promieniu podstawy r i wysokości h. Ma ktoś jakiś pomysł jak to obliczyć?
15 maj 22:42
jc:
x y 

+

= 1, V = πx2y
r h 
1 1 x x y x2y 

=

(

+

+

) ≥ [

]1/3
3 3 2r 2r h 4r2h 
 4πr2h x y 
V ≤

, równość zachodzi, jeśli

=

,
 27 2r h 
czyli dla y=h/3, x=2r/3.
16 maj 09:02