matematykaszkolna.pl
Wielokąt foremny salamandra: Skąd się bierze sin 360/n w tym zadaniu? https://matematykaszkolna.pl/forum/258720.html
19 gru 11:12
Saizou : rysunek n*α=360
 360 
α=

 n 
19 gru 11:15
salamandra: Dzięki, a mógłbym te trójkąty ułożyć obok siebie, tak, że z trzech takich trójkątów powstałby trapez?
19 gru 13:59
ICSP: Możesz.
19 gru 14:12
Saizou : możesz, ale musisz mieć 3k takich trójkątów, gdzie k∊ N, ale wówczas musisz znać też wysokość trapezu, czyli de facto wysokość trójkąta
19 gru 14:12
ICSP: Dlaczego 3k?
19 gru 14:13
Saizou : jak z dwóch trójkątów ułożysz trapez w myśl @salamandry?
19 gru 14:17
salamandra: rysunek1.Oblicz pole tego wielokąta i wynik podaj z dokładnością do 0,01, gdy:a)n=3, b)n=4, c)n=5, d)n=6, e)n=8. No i jak narysowałem, to mam takie coś (podpunkt A)
19 gru 14:20
Blee: rysunek 3k powiadasz
19 gru 14:22
ICSP: Złączę je podstawami i dostanę kwadrat który jako, ze posiada parę boków równoległych jest trapezem.
19 gru 14:22
Saizou : @Blee okej, myślałem trochę inaczej, żeby za każdym razem tworzyć trapezy składające się z 3 trójkątów
19 gru 14:23
Saizou : @ICSP trapez, który nie jest równoległobokiem
19 gru 14:24
Blee: A druga sprawa Saizou −−− równoległook jest trapezem
19 gru 14:25
Blee: salamandra ... zauważ, że pole trójkąta (dla każdego podpunktu) będzie jednakowe ... więc wystarczy obliczyć pole trójkąta. Pole trójkąta wyliczymy dzięki: 1) długości dwóch boków (mamy dane ... równe są 1) 2) mierze kąta pomiędzy nimi (ów tajemnicze α z 11:15)
19 gru 14:27
salamandra: No właśnie ze swojego rysunku nie potrafiłem wyznaczyć tego kąta
19 gru 15:00
salamandra: Da rade po moim rysunku wyznaczyć kąt?
19 gru 15:39
Blee: nie
19 gru 15:59
salamandra: Czyli skąd wywnioskować, że trzeba narysować te figury wpisane w okrąg?
19 gru 16:13
Blee: Bo masz napisane w treści zadania: Wielokąt foremny o n bokach
19 gru 16:17
salamandra: Czyli jak jest wielokat foremny to od razu jest okrąg? To jak w takim razie tylko 3 takie trójkąty zawrzeć w kole? Jak wyglądałby rysunek ten co Saizou wykonał
19 gru 16:28
Blee: rysunek
19 gru 16:34
Jerzy: Narysuj okrąg i trzy promienie co 120o.Połącz punkty na okręgu odcinkami.
19 gru 16:34
salamandra: Dzięki
19 gru 17:08
salamandra: Podpunkt 2 do tego zadania to wyznaczyć wzór na pole n−kąta foremnego i zapisac odpowiednie założenia założenia − n≥3 a− bok trójkąta
 
 360 
a*sin

 n 
 
P = n*

 2 
 1 360 
W odpowiedzi jest P =

n*sin

, dlaczego bok tego trójkąta nie jest uwzględniony?
 2 n 
19 gru 17:28
Blee: a=1 przecież
19 gru 17:29
salamandra: Ok, nieistotne, polecenie jest, aby podać wzór za pomocą którego można obliczyć pole TEGO n−kąta foremnego i z racji tego, że bok to 1, to dlatego go pominęli, myslałem, ze chodzi o ogólny wzór
19 gru 17:29
Blee: i dlatego PODSTAWIONO a=1, jako że 1 nie zapisujemy to jej nie ma
19 gru 17:33
salamandra: Wiem, myślałem po prostu, że mam wyznaczyć wzór ogólny dla n−kąta foremnego, nie dla "TEGO".
19 gru 17:36