matematykaszkolna.pl
Planimetria Zosiaaa: Wielokąt foremny o n bokach podzielono na n trójkątów równoramiennych, których ramiona mają długość 1. 1.Oblicz pole tego wielokąta i wynik podaj z dokładnością do 0,01, gdy:a)n=3, b)n=4, c)n=5, d)n=6, e)n=8.
24 wrz 17:35
PW: Umiemy obliczyć dokładnie pola tych wielokątów, ale zapewne idzie o taką zabawę: pole S1 jednego z trójkątów zgodnie z wzorem
 1 
S =

absinγ
 2 
jest równe
 1 360° 
S1 =

·1·1­·sin

.
 2 n 
a więc pole P wielokąta jest równe
 n 360° 
P =

­·sin

 2 n 
 360° 
− dla każdego z punktów a), b), c), d), e) liczymy sin

(bierzemy z tablic) z taką
 n 
dokładnością, żeby uzyskać żądaną dokładność pola.
24 wrz 18:26