matematykaszkolna.pl
dzialania na zbiorach :(: Wykaż, że jeśli P(A∩B')=0,1 , P(A'∩B)=0,2 , to P(A∩B)≤0,7
17 gru 22:21
a@b: https://matematykaszkolna.pl/forum/395012.html Podobnie jak w linku P(A\B)+P(A∩B)+P(B\A)≤P(Ω)=1 P(A∩B)≤ 1−0,1−02 P(A∩B)≤0,7
17 gru 23:25