matematykaszkolna.pl
działania na zbiorach. prawdopodobieństwo noname: Wykaż, że jeżeli P(A∩B')=0,7, to P(A'∩B)≤0,3
17 gru 21:50
Blee: P(AnB') = 1 − P( (AnB')' ) = 1 − P( A' u (B')' ) = 1 − P(A' u B) <−−− na mocy prawa De Morgana tak więc: P(A'uB) = 1 − 0.7 = 0.3 P(A'nB) ≤ P(A'uB) c.n.w.
17 gru 21:59
a@b: rysunek Ze schematu Venna A∩B'=A\B i A'∩B=B\A ( obydwie różnice są rozłączne zatem P(A∩B')+P(A'∩B)≤P(Ω)=1 to P(A'∩B)≤ 1−P(A∩B')= 1−0,7 P(A'∩B)≤0,3 c.n.w.
17 gru 22:02