matematykaszkolna.pl
romby salamandra: Stosunek długości przekątnych rombu jest równy 1:4. Oblicz miarę kąta ostrego α tego rombu.
 α 1 
tg

=

 2 4 
 α 
t=

 2 
 1 
tg t =

 4 
t ≈ 14 stopni
 α 
14 stopni =

/ * 2
 2 
28 stopni = α Czy dobrze to rozwiązałem? Jest jakiś sposób żeby rozwiązać to wyjściowe równanie
 α 
trygonometryczne bez podstawiania t? (aby zamienić

na α?)
 2 
16 gru 17:36
ICSP:
 
 x 
2tg(

)
 2 
 
sinx =

 
 x 
tg2(

) + 1
 2 
 
16 gru 17:40
a@b: rysunek tgα=1/4
 2tgα 
tg(2α)=

=.......... = 8/17
 1+tg2α 
16 gru 17:42
ICSP: Eta minus w mianowniku.
16 gru 17:44
salamandra:
 
 1 
2*

 4 
 1 16 8 
sinx =

=

*

=

 
1 

2 + 1
4 
 2 17 17 
 8 
sinx =

≈ 0,4705
 17 
28 stopni = 0,4695 x≈ 28
16 gru 17:44
salamandra: A jak mam zadanie, żeby wykazać, że pole P równoległoboku o bokach a i b oraz kącie ostrym α między nimi, określone jest wzorem P = ab*sinα to wystarczy, że powiem, że przekątna podzieli ten równoległobok na dwa trójkąty o bokach a,b i kącie α między nimi zawartym. W związku z tym, że mamy dwa takie trójkąty, a wzór na pole trojkąta o bokach a,b i kącie między nimi zawartym to 1/2*a*b*sinα to pole równoległoboku to 2*1/2*a*b*sinα więc = absinα?
16 gru 17:47
a@b: tak
16 gru 17:49
salamandra: Tak w ogóle, dlaczego przekątne równoległoboku nie przecinają się pod kątem prostym, a rombu tak?
16 gru 17:50
a@b: rysunek
16 gru 17:52
salamandra: rysunekUdowodnij, że można (lub nie można) obliczyć drugi bok równoległoboku ABCD Pierwsze w sumie zasadnicze pytanie, czy kąty zaznaczone kropkami będą równe? Bo jak tak, to są one równe 50 stopni, ale co dalej?
16 gru 18:23
Mila: Napisz pełną treść zadania.
16 gru 18:46
ICSP: Znowu to zadanie. https://matematykaszkolna.pl/forum/394958.html Bok BC można ustalić dowolnie, więc pole nie jest określone jednoznacznie. Długość h jak i pole trójkąta można natomiast obliczyć, ale pytanie jest o pole równoległoboku.
16 gru 18:49
salamandra: Nie, polecenie w zadaniu to wyznaczyć wysokość. A dodatkowe zadanie to to o którym napisałem, nie ma nic o polu.
16 gru 19:17
salamandra: Polecenie: Uwzględnij dane przedstawione na rysunku, gdzie czworokąt ABCD jest równoległobokiem i oblicz długość jego wyskości h. Wynik zaokrąglij do 0,1. Dodatkowe polecenie od nauczyciela: Udowodnij, że można (lub nie można) obliczyć drugi bok równoległoboku ABCD. Wysokość wiem jak policzyć, ale tego dodatkowego nawet nie wiem jak ruszyć. Domyślam się, że nie można go obliczyć, bo tę prostą BC można ciągnąć w nieskończoność, ale jak to udowodnić
16 gru 20:08
salamandra: A, zapomniałem dodać, że nauczyciel zasugerował użycie jakiegoś kontrargumentu, więc jak powiem, że bok BC można wydłużyć w nieskończoność i nie zmienią się wartości h, ani żadne z kątów, więc de facto go nie znamy, to wystarczy?
16 gru 21:08
a@b: tak
16 gru 21:29