matematykaszkolna.pl
Jak powiązano tu zmienne? Strumień pola wektorowego. potrzebujepomocy: rysunekDzień dobry, mam zadanie polegające na obliczeniu strumienia pola wektorowego przechodzącego przez wewnętrzną stronę powierzchni ostrosłupa, przedstawionego na powyższym obrazku. Współrzędne punktów to A (0,1,0) B (1,0,0) C (0,0,0) D (0,0,2) Strumień pola wynosi F=(−x,y2,3z). Korzystając z twierdzenia Gaussa i obliczając dywergencję, otrzymujemy: div F = 2(y+1) Jak znaleźć granice całkowania całki potrójnej i powiązać zmienną y z pozostałymi zmiennymi? Tutaj pojawiło się już podobne zadanie: https://matematykaszkolna.pl/forum/237390.html . W jaki sposób została tam powiązana zmienna 2z z 4(1−x−y)? Proszę o pomoc.
23 lis 14:48
Leszek: Masz trzy punkty A , B , D wiec wyznacz rownanie plaszczyzny ABD
23 lis 15:46
potrzebujepomocy: Faktycznie, to było oczywiste, a jednak nie zauważyłem emotka Serdecznie dziękuję panie Leszku
23 lis 16:23