matematykaszkolna.pl
Poomocy Klaudiaaa : Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x) =x do kwadratu − x+5 oraz równanie jej osi symetrii.
21 lis 11:48
PW: https://matematykaszkolna.pl/strona/69.html − znajdujesz wierzchołek funkcji kwadratowej; po narysowaniu wykresu widać zbiór wartości. Oś symetrii (nie "jej" lecz wykresu) przechodzi przez wierzchołek, więc równanie jest oczywiste (prosta równoległa do osi OY zawierająca punkty o pierwszej współrzędnej równej p)..
21 lis 12:05