matematykaszkolna.pl
Dwusieczna Mirra: W trójkącie ABC mamy AB=40, BC=13, CA=37. Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Wyznacz odległość punktu D od prostych AC i CB. Na podstawie tw. o dwusiecznej kąta w trójkącie. Mam obliczone |AD| i |DB| i dalej nie wiem. Proszę o wskazówkę
20 lis 10:02
Saizou : z twierdzenia cosinusów w trójkącie ABC mamy cosα=... gdzie α to kąt przy wierzchołku A
20 lis 10:12
Saizou : albo pole na dwa sposoby raz z Herona a raz ze wzoru z sinusem
20 lis 10:13
Mirra: Dziękuję
20 lis 10:14
20 lis 12:53