matematykaszkolna.pl
... basia: W trójkącie ABC mamy AB=40, BC=13, CA=37. Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Wyznacz odległość punktu D od prostych AC i CB. Proszę o pomoc.
19 lis 17:22
Bobo: Zacznij od: ∑ABδ
19 lis 18:28
basia: ...
19 lis 18:42
a@b: rysunek Punkt D leżący na dwusiecznej CD jest równo oddalony od ramion AC i BC kąta ACB to |DF|=|DE|=x
 x*37 x*13 
P(ADC)=P1=

i P(DBC)=P2=

 2 2 
P(ABC)=P1+P2= 25x Ze wzoru Herona
 37+13+40 
P(ABC)= p(p−37)(p−40)(p−13) , p=

= 45
 2 
P(ABC=................ = 240 to 25x=240 ⇒ x=9,6
19 lis 18:49
Basia : Czy to jest dobrze rozwiązane?
20 lis 11:06
20 lis 12:55
Mila: Bardzo dobrze jest rozwiązane. Są inne sposoby, ale więcej rachunków. 1) oblicz |AD| 2) Oblicz cos∡A 3) Rozwiązuj ΔAFD Powodzenia Basiu.
20 lis 16:40
basia: dziękuję wszystkim za pomoc emotka
20 lis 17:24