matematykaszkolna.pl
Wielomian Technik: Wyznacz wszystkie całkowite wartości parametru m dla których równanie (x3+2x2+2x+1)(x2−(2m+1)x+m2+m)=0 ma trzy parami różne pierwiastki rzeczywiste, takie ze jeden z nich jest średnia arytmetyczna dwóch pozostałych. Po przekształceniach otrzymałem wielomian (x+1)(x2−(2m+1)x+m2+m)=0 Stad otrzymałem ze x1=−1 x2=m i x3=m+1
 x2+x3 
Dalej zrobiłem ze x1=

 2 
Teraz nie rozumiem sformułowania parami różne? Jak powinno dalej wyglądać rozwiązanie?
19 lis 22:41
20 lis 00:35
Tech: Dzięki
20 lis 06:25