matematykaszkolna.pl
funkcje różnowartościowe Des: Uzasadnić, że funkcja jest różnowartościowa:
 1 
f(x) =

 x 
x ≠ 0 Czy taki zapis jest prawidłowy / wystarczający? Założenia: f(x1) − f(x2) ≠ 0 , x1 − x2 ≠ 0 oraz x1 ≠0 ⋀ x2 ≠ 0
 1 1 


≠ 0
 x1 x2 
 x2 − x1 

≠ 0
 x1*x2 
 −(x1 − x2) 

≠ 0 ⇒ licznik: −(x1 − x2) ≠ 0 ,bo x1 − x2 ≠ 0
 x1*x2 
mianownik: x1*x2 ≠ 0 ,ze względu na dziedzinę
18 lis 22:08
ICSP: masz pokazać, że z równości f(x1) = f(x2) wynika równość x1 = x2
18 lis 22:10
Des:
 −(x1−x2) 
...

≠ 0 /* (x1*x2)
 x1*x2 
−(x1−x2) ≠ 0 /* (−1) x1−x2 ≠ 0 x1 ≠ x2 tak lepiej?
18 lis 22:14
ABC: tu popatrz, jest twoja funkcja na mniejszym przedziale ale idea taka sama https://matematykaszkolna.pl/forum/392900.html
18 lis 23:24
ICSP: f(x1) ≠ f(x2) jest tezą a nie założeniem.
 x2 − x1 
f(x1) − f(x2) =

≠ 0 bo x1 ≠ x2
 x2x1 
18 lis 23:27