matematykaszkolna.pl
Rownanie kwadratowe Ogorek: 4x2−2x−5<0
13 lis 21:44
a@b: To nie jest równanie ?
13 lis 21:44
13 lis 21:45
Ogorek: Czyli nie liczy się delty?
13 lis 21:52
13 lis 21:59