matematykaszkolna.pl
Wartość bewzględna - funkcja Patryk: Dla jakich wartości paramtru m równanie ma dokładnie dwa rozwiązania. |x2−9| + |x2−16| = m Wiem, że aby do rozwiązać, najlepiej naszkicować wykres, mógłby ktoś podpowiedzieć jak to naszkicować? Gdy miałem pod wartością bezwzględną samego x to wiem, że rozwiązuje sie to przedziałami, ale ten x2 jest troche inny przypadek i nie wiem już jak się za to zabrać
13 lis 19:54
Inka: |x2−9| x2−9≥0 dla x∊(− −3>U<3,) x2−9<0 dla x∊*−3,3) to samo zrob dla |x2−16| x2−16= (x−4)(x+4) x2−16≥0 dla x∊....... x2−16<0 dla x∊... i przedzialami
13 lis 19:59
ICSP: Funkcja f(x) = |x2 − 9| + |x2 − 16| jest parzysta, więc szukasz tylko jednego rozwiązania dodatniego. Dla x > 0 najpierw maleje, następnie w pewnym przedziale jest stała a na koniec zaczyna rosnąć. Dlatego jedno rozwiązanie dodatnie będzie wtedy gdy przekroczy wartość w 0 tzn 25 m > 25
13 lis 20:05
Patryk: Ok, dostosuje się, dzięki za podpowiedź emotka
13 lis 20:07
Patryk: Jeśli wyznacze przedziały dla wartości bezwzględnych kiedy ≥ i < 0 to później naszkicować wykres z miejsc zerowych wgl. przedziałów?
13 lis 20:20
a@b: rysunek m>25
13 lis 20:27
V: nalezało wykazać trochę więcej wytrwałości i samodzielności w dochodzeniu do rozwiązania, bo wtedy jej owoce się nie zmarnują https://matematykaszkolna.pl/strona/2545.html
13 lis 21:29