matematykaszkolna.pl
Liczby a,b,c,d są dodatnie.Ciąg (a,b,c) jest ciągiem aryt.,a c.(a,d,c),ciąg,geo. Tomasz: a)Wykaż,że b mniejsze lub równe 0 od d b)Oblicz różnicę ciągu arytmetycznego oraz iloraz ciągu geometrycznego dla a=3 i c=27. Próbowałem robić tę podpunkty parę razy,ale wyniki się nie zgadzają
12 lis 21:48
14 lis 17:47