matematykaszkolna.pl
Ciąg (a,b,c) jest ciągiem arytmetycznym,a ciąg(a,d,c),ciąg,geometrycznym Termit: Liczby a,b,c,d są dodatnie a)Wykaż,że b mniejsze lub równe 0 od d b)Oblicz różnicę ciągu arytmetycznego oraz iloraz ciągu geometrycznego dla a=3 i c=27. Próbowałem robić tę podpunkty parę razy,ale wyniki się nie zgadzają
13 lis 23:55
a@b:
 a+c 
Z def. c. arytm. b=

 2 
Z def. c. gom. d2=a*c a) z nierówności między średnimi arytm. i geom
 a+c 

ac
 2 
b≥d b) 3,b,27 −−−c. arytm b=30/2 b=15 3,15,27 to r=12 3,d,27 −− c. geom d2=81 , d=9 ( bo d>0 3,9,27 to q=3 i po "ptokach" emotka
14 lis 00:27