Wyznacz m wiedząc, że wykres funkcji liniowej g jest równoległy do wykresu marcinmat: Wyznacz m wiedząc, że wykres funkcji liniowej g jest równoległy do wykresu funkcji liniowej f, jeśli: e) f(x) = 4−(2m+√2)x i g(x) = (√2m +2)x+8 proszę z dokładnym wytłumaczeniem!
10 wrz 20:37
Jerzy: Jeśli proste są równoległe,to współczynniki przy x są równe.
10 wrz 20:42
10 wrz 20:58
marcinmat: ominałem parę lekcji i prosiłbym o dokladniejsze wytłumaczenie!emotka
10 wrz 22:49
V: wagary w pierwszym tygodniu szkoły
10 wrz 22:53
Mila: rysunek Funkcja liniowa ma wzór: y=a*x+b a− współczynnik kierunkowy 1) f(x) = 4−(2m+√2)x i g(x) = (√2m +2)x+8 f(x)=−(2m+2)*x+4, a1=−(2m+2) g(x)=(2m+2)*x+8, a2=2*m+2 Proste równoległe mają jednakowe wsp. kierunkowe; np. y=2x+1, y=2x−3,y=2x+3 wykresy tych funkcji są prostymi równoległymi 2) Zatem wracając do Twojego zadania: −(2m+2)=2*m+2 −2m−22m=2 −2m−2m=2+2 m*(−2−2)=2+2
 2+2 
m=

 −2−2 
m=−1 Sprawdzamy: a1=−(2*(−1)+2)=−(−2+2)=2−2 a2=2*(−1)+2=2−2 zgadza się. ==============
10 wrz 23:02
marcinmat: @V to raczej było w zeszłym roku
10 wrz 23:30